مراسم افتتاح و رونمایی از تابلوی ( بلوار علامه فاخری )