اخبار

معرفي كتاب جُنگ تعزيه فاخر

خبر اوردن جبرييل قتل جناب سيدالشهدا را، وفات فاطمه زهرا ( س )، شهادت پسران مسلم ابن عقيل، شهادت وهب، شهادت برگزيده ناس حضرت عباس ( ع )، شهادت قاسم ابن حسن ( ع )،شهادت جناب على اكبر ( ع )،شهادت امام حسين ( ع )، خولى و ساربان، ورود اهل بيت به شام محنت انجام،وفات سكينه خاتون، ورود اهل بيت از شام به مدينه طيبه و پايان بخش مجالس شهادت امام ثامن على بن موسى الرضا ( ع )  است.
اين كتاب توسط چندين كاتب در زمان حيات مرحوم ملا على فاخرى به سفارش ايشان كتابت گرديد وتوسط فرزند برومند ايشان شيخ اقا حسن فاخرى  ( زاده فاخر ) به خط خوش بازنويسي و تصحيح و به برخي از مجالس ملحقاتي افزوده شد.
سرانجام  جُنگ تعزيه فاخر در سال ١٣٩٤ به همت موسسه فرهنگى هنرى ملا على وشيخ اقا حسن فاخرى و توسط انتشارات شلفين مازندران سارى به زيور چاپ آراسته گرديد.
شما مي توانيد در قسمت دانلود كتب فاخر و زاده فاخر فايل الكترونيك اين كتاب را دريافت داريد.

دریافت فایل

خبر تصویری