اخبار

معرفي كتاب كعبه مقصود

این كتاب داراى ديباچه با ٦ عنوان شعر، بخش مديحه نامه اهل بيت ( ع ) با ٢٣ عنوان، بخش مصيبت نامه اهل بيت ( ع ) با ٤٣ عنوان،بخش مرثيه اهل بيت ( ع ) با ٢٩ عنوان و بخش لطايف كلام با ٨ عنوان است.
نسخه اصلى كتاب با خط زيباى مرحوم شيخ اقا حسن فاخرى نوشته شده و به همت موسسه فرهنگى هنرى ملا على و شيخ اقا حسن فاخرى چاپ دوم آن در سال ١٣٩٣ توسط انتشارات شلفين در سارى منتشر شده است.
شما مي توانيد در قسمت دانلود كتب فاخر و زاده فاخر فايل الكترونيك اين كتاب را دريافت داريد.
دریافت فایل

خبر تصویری