اخبار

معرفي كتاب لطايف كلام

الف: تاریخ ولادت و غیبت صغری حضرت مهدی (ع) و شهادت امام رضا (ع) و حکایت غدیر خم

ب: در تاریخ ولادت فرزندان  و منسوبین نزديك خويش

ج:تاریخ وفات افراد از طوایف دیگر

د:لطایف کلام از صنایع ادبی

ه:تاریخ تعمیر پل زغال

و:تاریخ وفات ملا علی و زاده فاخر

ز:وصایای زاده فاخر و شجره نامه طایفه ی تیرگر

ط:توضیحات تاریخ اسناد سجلی 

اين كتاب در سال ١٣٩٤به همت موسسه فرهنگي هنري ملا علي و شيخ آقا حسن فاخري توسط انتشارات شلفين ساري منتشر گرديد.

خبر تصویری