اخبار

فاخر و زاده فاخر در بین شاعران روحانی

كناب رواق اشراق : تذكره شاعران روحاني ، تأليف محمد علي مجاهدي( پروانه) كه توسط مركز فرهنگي هنري دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم در سه جلد تهيه شده است در پائيز سال ١٣٩٥ روانه بازار كتاب شده است.

اين اثر به زندگي نامه و نمونه اشعار شاعران روحاني شيعه، اختصاص دارد و در سه بخش تدوين شده است: متقدمين(سده ٥ تا ١٣ هجري)، متأخرين(سده ١٣ و ١٤ هجري) و معاصرين ( شاعران روحاني يك صد سال اخير). 

مؤلف فرهيخته اين كتاب ، كه خود اديب و شاعري چيره دست است با استفاده از منابع متقن و معتبر ادبي و تاريخي به تدوين اين اثر همت گماشته و كوشيده است جايگاه شعر فارسي را در ميان عالمان ديني نشان دهد.

در اين كتاب به زندگينامه فاخر مازندراني(فاخر) و شيخ آقا حسن فاخري مازندراني (زاده فاخر) در كنار بزرگاني همچون ابو علي سينا،خواجه نصير طوسي،شيخ بهايي، ملا صدرا ، حضرت امام خميني (ره)، رهبر معظم انقلاب، علامه طباطبائي، علامه حسن زاده آملي و جمع كثيري از شاعران روحاني اشاره شده است.

خبر تصویری