اخبار

ديدار اعضاء موسسه فرهنگي هنري ملا علي و شيخ آقا حسن فاخري با آيت ا... علوي گرگاني

ایشان افزودند: بشر با دقت در قرآن می اندیشد که این جهان، نظان هستی، آفرینش  و نعمت های الهی بی جهت آفریده نشده و همه این مباحث بیانگر این حقیقت است که بشر آمده تا با کمک این نعمت ها به کمال و معرفت در نظام هستی برسد.

معظم له تاکید کردند: یکی از حقایق این عالم، عالمان ربانی هستند و خدا برای اهل علم مقام خاصی در نظر گرفته و این لیاقت و ظرفیت را خدا به هر کسی نداده و راه رسیدن به این مقام و ظرفیت داشتن تقوا و منش الهی است.

حضرت آیت الله علوی گرگانی با تاکید بر اینکه کسی که دارای چنین علمی باشد در حقیت نورانیت را درون خود تجلی داده  به بیان  جایگاه عالمان گذشته و حال پرداختند و افزودند: علمای گذشته آنقدر در علم و تهذیب و کمال غرق می شدند که حتی از زمان فوت پدر خود هم خبردار نمی شدند.

ایشان با بیان اینکه آثار علمای گذشته بسیار پربار تر بوده و باید بگوییم ملا بودند گفتند: یکی از وظایف مسئولین؛ تبلیغ و تبیین و انتشار آثار این دسته از عالمان دین است، هر چقدر مردم از آثار این فرهیختگان خبردار شوند؛ قطعا تاثیرگذاری آن نیز دوچندان خواهد بود، بنابراین باید دراین عرصه تلاش فراوان کرد تا آثار این دسته از بزرگان دین به درستی به جامعه معرفی شود.

خبر تصویری