اخبار

تعزیه فاخر در کتاب شبیه نامه

کتاب شبیه نامه نخستین و تخصصی ترین کتاب پژوهشی در زمینه تعزیه در ایران است.

اسماعیل مجللی مولف این کتاب خود از تعزیه خوانان ایران است.
وی در این  کتاب به مباحثی چون مرثیه سرایی در عزای امام حسین(ع) در ادبیات کهن فارسی، زمان و مکان دقیق شکل گیری تعزیه خوانی در ایران، علل و عوامل پیدایش تعزیه، عزاداری ها و سوگواری های نمایشی با محوریت عاشورا در مناطق مختلف کشور و  سایر موضوعات مرتبط به تعزیه در اقوام مختلف ایران پرداخته است.

این نویسنده در بخشی از کتاب خود ضمن پرداختن به آثار فاخر و زاده فاخر که توسط موسسه فرهنگی هنری ملاعلی و شیخ آقا حسن فاخری منتشر شده است، تحلیلی از مجالس مختلف کتاب تعزیه فاخر اثر علامه ملاعلی تیرگرفاخری ارائه کرده است.

 

خبر تصویری