اخبار

معرفی کتاب تازه به چاپ رسیده ی منظومه فاخر

علامه ملاعلی فاخر از معاصران و مصاحبان نزدیک آیت‌الله‌العظمی میرزامحمد مجتهد تنکابنی از علما‌ی صدر مشروطیت بوده و با تشویق ایشان بخش هايی از احکام رساله‌ی عملیه‌ معظم له را به نظم در آورده است . اين اثر بعنوان چهارمین کتاب از مجموعه سروده هایی آئینی این اندیشمند بزرگ اسلامی تحت عنوان منظومه فاخر به جامعه فرهنگی تقدیم می گردد
شما مي توانيد در قسمت دانلود كتب فاخر و زاده فاخر فايل الكترونيك اين كتاب را دريافت کنید.

خبر تصویری