اخبار

معرفي كتاب مرثيه فاخر

فصل اول: فرارسيدن ماه محرم با ١٧ عنوان مرثيه، فصل دوم: شب هفتم با ٤ عنوان مرثيه، فصل سوم:
شب هشتم با ١٣ عنوان مرثيه،فصل چهارم: شب تاسوعا با ٤ عنوان مرثيه، فصل پنجم: شب عاشورا با ٣ عنوان مرثيه، فصل ششم:
واقعه روز عاشورا با ١٨ عنوان مرثيه، فصل هفتم: پس از شهادت امام حسين( ع ) با ١٥ عنوان مرثيه، فصل هشتم:
شام غريبان و اربعين با ٦ عنوان مرثيه، فصل نهم: در اسارت اهل بيت ( ع ) با ٢ عنوان مرثيه و فصل دهم: در وفات پيامبر با يك عنوان مرثيه.
كتاب مرثيه فاخر در سال ١٣٨١ با تطبيق و تصحيح نسخه دست نويس مرحوم شيخ اقا حسن فاخرى و ساير نسخ نوشته شده توسط كاتبين كه در اختيار برخى افراد منطقه بود به چاپ رسيد در حال حاضر اين كتاب به چاپ پنجم رسيده است.
شما مي توانيد در قسمت دانلود كتب فاخر و زاده فاخر فايل الكترونيك اين كتاب را دريافت داريد.
دریافت فایل

خبر تصویری